MIEDZYNARODOWE SPOTKANIA SZTUKI KATOWICE
INTERNATIONAL ART MEETING KATOWICE

>

Galeria Sztuki Wspolczesnej BWA Katowice

INDEKS / HOME

I - 1997

II -1998

III-2000

IV-2003

V- 2004

VI - 2007
 

1st - 1997

2nd -1998

3rd - 2000

4th - 2003

5th - 2004

6th - 2007
 

publications / publikacje

bibliography / bibliografia

@

 

art action anamnèse

 

 

 

>

Publications / Publikacje :  

  [Format : 27,5 x 20 cm., B/W, 160 p.; pol., engl., fr.]

Józef BURY (dir.), 2008. Interfejs Interface - 6th International Art Meeting Katowice 2007: Galeria Sztuki Wspolczesnej BWA Katowice

Artists filles :
Florent Aziosmanoff, Janusz Bakowski, Michal Baldyga, Wlodzimierz Borowski, Carol-Ann Braun, Michel Bret, Wojciech Bruszewski, Jozef Bury, Bernard Caillaud, Marek Choloniewski, Edmond Couchot, Jean Dubois, François R, Dorota Kleszcz, Wojciech Kosma, Catherine Langlade, Nicolas Maigret, Pol Olory-Pisano, Jan Pamula, Andrzej Pawlowski, Jan Pieniazek, Juraj Poliak, Artur Tajber, Marie-Hélène Tramus

Authors :
Jean-Baptiste BERTHELIN, Michel BRET, Rozenn CANÉVET, Olivier CAPPAROS, Edmond COUCHOT, Ryszard W. KLUSZCZYNSKI, David PIOTROWSKI, Antoni PORCZAK, Marcin SOBIESZCZANSKI, Cyril THOMAS

 

    ISBN 978-83-88254-40-6 [Format : 27,5 x 20 cm., B/W, 112 p.; pol., fr., en. de.]

Józef BURY (dir.), 2006. "V Miedzynarodowe Spotkania Sztuki Katowice 2004 / 5th International Art Meeting Katowice 2004": Galeria Sztuki Wspolczesnej BWA Katowice.

Edytorial pl.          Editorial en.

Artists filles :

Sylvette BABIN, Jozef BURY, Sylvie COTTON, Mary-Noele DUPUIS, Esther FERRER, Wojtek KUCHARCZYK, Marek KUS, Katherine LIBEROVSKAYA, Jacques LIZÈNE, Edwige MANDROU, Alice MUSIOL, Phill NIBLOCK, Anna PLOTNICKA, Nicolas PRIMAT, Artur TAJBER

 

   ISBN 83-88254-34-0  [Format : 27,5 x 20 cm., B/W, 152 p.; pol., fr.]

Józef BURY (dir.), 2005. "Art subcognitif. V Miedzynarodowe Spotkania Sztuki Katowice 2004 / 5e Rencontres Internationales d'Art de Katowice - Materialy sympozjum / Actes du colloque", Katowice: Galeria Sztuki Wspolczesnej BWA Katowice.

Authors :

Jozef Bury, David Piotrowski - O doswiadczeniu chronofotograficznym / A propos de l'expérience chronophotographique

Georges Didi-Huberman - Obraz bruzda / L'image-sillage

Olivier Capparos - Przygody Pega i Winnipega / Les aventures de Peg et Winnipeg

Monique Sicard - Autonomie, automatyzmy / Autonomies, automaties

Marcin Sobieszczanski - Dzielo sztuki w epoce informatycznej reprodukcji wrazeniowosci zmyslowej / L'œuvre d'art à l'époque de la reproduction informatique de la réceptivité

 

   ISBN 83-88254-18-9  [Format : 27,5 x 20 cm., B/W, 160 p.; pol., engl., fr., ger.]

Józef BURY (dir.), 2002. "III Miedzynarodowe Spotkania Sztuki Katowice 2000 3rd International Art Meeting", Katowice: Galeria Sztuki Wspolczesnej BWA Katowice.

Artists filles :

Heinz BAUMÜLLER, Pierre BEAUDOIN, Roger BOURKE, Jozef BURY, Marek CHLANDA, Shane CULLEN, Rachel ECHENBERG, Toshihiko ENDO, Peter GRZYBOWSKI, Roddy HUNTER, Brian KENNEDY, Stéphanie KERDREUX, Ireneusz KULIK, Marek KUS, Ulrich LEPKA, Lukasz SKAPSKI, Artur TAJBER, Tomasz WENGLAND, Cora von ZEZSCHWITZ

Authors :

Roberto BARBANTI - Zagadnienie ultramedialnosci / La question de l'ultramedialité

Jozef BURY - Rozmowa z Wlodzimierzem Borowskim / Entretien avec Wlodzimierz Borowski

Georges DIDI-HUBERMAN - Sejsmografia czasu / Sismographies du temps

Marcin SOBIESZCZANSKI - Dystans jako medium kontaktu / Distance en tant que médium de contact

 

   ISBN 83-908833-2-5  [Format : 27,5 x 20 cm., B/W, 176 p.; pol., engl., fr., ger.]

Józef BURY (dir.), 1998. "II Miedzynarodowe Spotkania Sztuki Katowice 1998 2nd International Art Meeting", Katowice: Galeria Sztuki Wspolczesnej BWA Katowice.

Artists filles :

Sylvette BABIN, Janusz BALDYGA, Roberto BARBANTI, Jozef BURY, Tomasz DOMANSKI, Iwona JUSKOWIAK-ABRAMS, Noboru KAMITA, Chantal LABINSKI, Lech MAJEWSKI, Lionel MARCHETTI, Karen MIRZA, Krzysztof MORCINEK, Taisuke MORISHITA, OTTJORG A.C., Antoni PRZECHRZTA, Jozef ROBAKOWSKI, Marek ROGULSKI, Kureha SHINJO, Janos SZIRTES, Artur TAJBER

Authors :

Odile BLIN - Le paysage photographié ou la réalité de la réalité / Pejzaz fotografowany albo rzeczywistosc rzeczywistosci

Olivier CAPPAROS - La réalité théâtrale de Samuel Beckett / Rzeczywistosc teatralna Samuela Becketta

Pascal GIBOURG - Ce beau qui exaspère / Piekno które oburza

Georges DIDI-HUBERMAN - La dialectique du visuel, ou le jeu de l’évidemment / Dialektyka wizualnosci lub gra wyprózniania

Kyo HOSHINO - Japanese performance and characters / Sztuka performance w Japonii

Bozena KOWALSKA - Reality of art - but of what kind? / Rzeczywistosc w sztuce - ale jaka?

Roman KUBICKI - Art within the limits of a confined life / Sztuka w granicach skonczonego zycia

Maria Anna POTOCKA - What is the phenomenon of Fluxus based on? / Fluxus

Marcin SOBIESZCZANSKI - La peau du monde. Une phénoménologie de la photographie "lente" / Skóra swiata. Fenomenologia fotografii dlugoczasowej

Jan TRZUPEK - Motif of hands in Andrzej Pawlowski's works / Motyw rak w dzielach Andrzeja Pawlowskiego

 

   ISBN 83-90-32-73-9-2  [Format : 28,5 x 20,5 cm., b/w, 40 p.; pol., fr.]

Józef BURY (dir.), 1997. "I Miedzynarodowe Spotkania Sztuki Katowice'97", Katowice: Galeria Sztuki Wspolczesnej BWA Katowice.

Artists filles :

ALICE, Gérard-Philippe BROUTIN, Slawomir BRZOSKA, Jozef BURY, Hernani COR, Annie CORIDON, Alison DALWOOD, Jocelyn FISET, Bernard FRANCOIS, Lothar GOTZ, Leszek GOLEC & Tatiana CZEKALSKA, Haruo HIGUMA, Frantisek KOWOLOWSKI, Michal KONIAREK, Wojtek KUCHARCZYK, Marek KUS, Luc LEROUGE, Leszek LEWANDOWSKI, Piotr LUTYNSKI, Xavier MOEHR, Krzysztof MORCINEK, Malgorzata NIEDZIELKO, Koji OGUSHI, Marek ROGULSKI-ROGULUS, Kureha SHINJO, Lukasz SKAPSKI, Artur TAJBER, Jean VOGUET, Piotr WEYCHERT, Artur ZMIJEWSKI

 

BWA Contemporary Art Gallery Katowice is a non-profit cultural institution of the City of Katowice. The mailing of the free catalogue is reserved for the cultural libraries and  institutions, schools of art, etc., on a written and justified request addressed to the BWA Contemporary Art Gallery Katowice.