III MIEDZYNARODOWE SPOTKANIA SZTUKI KATOWICE 2000
3rd INTERNATIONAL ART MEETING KATOWICE 2000

>

Galeria Sztuki Wspolczesnej BWA Katowice

INDEKS / HOME

I - 1997

II -1998

III-2000

IV-2003

V- 2004

VI - 2007
 

1st - 1997

2nd -1998

3rd - 2000

4th - 2003

5th - 2004

6th - 2007
 

publications / publikacje

bibliography / bibliografia

@

Linki / Links :

BWA KATOWICE

art action anamnèse

 

 

 

>

III MIEDZYNARODOWE SPOTKANIA SZTUKI KATOWICE 2000

Galeria Sztuki Wspolczesnej BWA w Katowicach
Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
18 - 22 pazdziernika 2000

Artysci :

Heinz BAUMÜLLER (Niemcy), Pierre BEAUDOIN (Kanada), Roger BOURKE (Anglia), Jozef BURY (Francja/Polska), Marek CHLANDA (Polska), Shane CULLEN (Irlandia), Rachel ECHENBERG (Kanada), Toshihiko ENDO (Japonia), Peter GRZYBOWSKI (U.S.A.), Roddy HUNTER (Anglia), Brian KENNEDY (Irlandia Pn.), Stéphanie KERDREUX (Francja), Ireneusz KULIK (Niemcy), Marek KUS (Polska), Ulrich LEPKA (Niemcy), Lukasz SKAPSKI (Polska), Artur TAJBER (Polska), Tomasz WENGLAND (Polska), Cora von ZEZSCHWITZ (Francja)

 

Energia w ruchu - Sympozjum :

Wprowadzenie

Pod generalnym tytulem "Energia w ruchu" proponujemy na tegorocznym sympozjum rozwazyc problematyke fenomenu promieniowania elektromagnetycznego zaangazowanego w kreacji, rejestracji i transmisji faktów artystycznych sztuki aktualnej. Wykorzystywane celowo lub w sposób mniej lub bardziej spontaniczny i podswiadomy, rózne formy promieniowania operujacego poza zasiegiem zmyslów (radio, ultra, infra, mikro) wzbogacaja palete wspólczesnego artysty obejmujaca dostepne zmyslom zakresy promieniowania cieplnego, grawitacyjnego, widzialnego i slyszalnego. Analiza faktu artystycznego ze zjawiskowego punktu widzenia, odnoszaca sie tradycyjnie do zakresów swiatla i dzwieku, powinna dzisiaj uwzglednic znacznie rozszerzone pasmo promieniowania elektromagnetycznego. Nie chodzi bynajmniej o obserwacje czy badanie fenomenów samych w sobie (zadania tego podejmuje sie nauka), a raczej o analize zmian spowodowanych obecnoscia tych zjawisk w pejzazu artystycznym. Dotyczy to zarówno sytuacji powstawania dziela, ewolucji postawy i swiadomosci artysty, jak i zmian percepcji sztuki operujacej energia spoza obszaru doznan zmyslowych. Tak jak konfrontacja fotografii ze sztukami plastycznymi spowodowala radykalna zmiane w sposobie pojmowania obrazu, tak obecnie wplyw nowych technologii prowokuje intensywny dialog symultanicznych wplywów promieniowania rozpoznawalnego i nieodczuwalnego zmyslowo. Zlozonosc zagadnienia nowej rzeczywistosci artystycznej oraz brak instrumentu krytycznego pozwalajacego na jej analize powoduje, iz istota oraz zalozenia twórcze i poznawcze sztuki aktualnej sa zbyt czesto osnute wierzeniami i przysloniete rozproszona interpretacja ezoteryczna. [ J. Bury, 2000]

Uczestnicy, autorzy i artykuly :

Roberto BARBANTI - Zagadnienie ultramedialnosci. / La question de l'ultramedialité.

Jozef BURY - Rozmowa z Wlodzimierzem Borowskim. / Entretien avec Wlodzimierz Borowski.

Georges DIDI-HUBERMAN - Sejsmografia czasu. / Sismographies du temps.

Marcin SOBIESZCZANSKI - Dystans jako medium kontaktu. / Distance en tant que médium de contact.

 

Katalog :

Jozef BURY (red.) 2002. "III Miedzynarodowe Spotkania Sztuki Katowice 2000 3rd International Art Meeting". Katowice: Galeria Sztuki Wspolczesnej BWA Katowice.

 

Kuratorzy :

Jozef BURY, Marek KUS
Wspolpraca : Sylvette BABIN Kanada ; Ilona BALCEREK Niemcy ; Marcel HAGER - Unwahr Bureau, Berlin ; Kyo HOSHINO - M.M.A.C. Festival, Japonia ; Marcin SOBIESZCZANSKI - Æsthetica-Nova, Francja ; Artur TAJBER - Fort Sztuki Krakow ; Tomasz WENGLAND - Inner Space Poznan.

 

Toshihiko ENDO, performance, III Miedzynarodowe Spotkania Sztuki, BWA KATOWICE. Foto J. Bury.

 

Zestawienie otwartej i doswiadczalnej konfrontacji postaw artystycznych oraz tematycznego sympozjum poruszajacego wybrane zagadnienia teoretyczne, charakteryzowalo druga edycje spotkan w 1998 roku. Forme te przyjelismy rowniez dla tegorocznej, trzeciej edycji Miedzynarodowych Spotkan Sztuki Katowice 2000. Zarowno Galeria BWA, jak i otwarta przestrzen miasta staly sie na czas Spotkan terenem wystaw, intalacji, projekcji i efemerycznych dzialan zaproszonych artystow. W Akademii Sztuk Pieknych odbylo sie jednodniowe sympozjum tematyczne, ktore umozliwilo nam prezentacje mysli teoretycznej specjalistow z zakresu teorii i filozofii sztuki. Zainicjowany w 1997 roku projekt Miedzynarodowych Spotkan Sztuki, poprzez trzykrotna juz edycje, zyskuje sobie nalezne miejsce i range na polu miedzynarodowej wymiany praktyki artystycznej i towarzyszacej jej refleksji teoretycznej. Kolejne edycje Spotkan umozliwily konfrontacje 63 artystow oraz 12 naukowcow z dziedzin humanistycznych reprezentujacych najwazniejsze srodowiska sztuki wspolczesnej Europy, Azji i Ameryki Polnocnej. Alternatywny charakter oraz szeroki zakres dyscyplinarny przedstawianych na katowickich Spotkaniach propozycji umozliwil, zarowno slaskiej jak i krajowej publicznosci, zapoznanie sie z aktualna ewolucja kierunkow, postaw i zagadnien sztuki wspolczesnej. Wielojezyczne publikacje katalogow poszczegolnych Spotkan, poprzez zawarte w nich materialy zrodlowe, zyskuja sobie status referencji bibliograficznych na miedzynarodowym polu badan zjawisk sztuki aktualnej. Dokumenty te, poprzez roznorodnosc zawartych w nich materialow ikonograficznych i tekstowych oraz szeroki zasieg jezykowy i geograficzny, sa rowniez trwalym swiadectwem uczestnictwa polskiego srodowiska artystycznego w rozwoju i ksztaltowaniu sie aktualnych postaw w sztuce swiatowej.

 

Projekt Miedzynarodowych Spotkan Sztuki otrzymal finansowe wsparcie Unii Europejskiej w ramach programu Phare Fiesta II.

Wspolpraca organizacyjna : Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach; Conseil des Arts du Canada; Teatr Slaski Im. St. Wyspianskiego w Katowicach; The Japan Fundation; Université de Nice Sophia Antipolis.

BWA Contemporary Art Gallery Katowice is a non-profit cultural institution of the City of Katowice.